Aerob träning

Ord: Aerob träning

Aerob träning

Aerob träning är en form av fysisk aktivitet som är utformad för att förbättra syreupptagningsförmågan i kroppen genom att öka hjärtats och lungornas kapacitet att leverera syre till musklerna.

Detta uppnås genom att delta i aktiviteter som ökar hjärtfrekvensen och andningen under en längre tid, såsom löpning, simning, cykling, dans eller aerobics.

Aerob träning har visat sig ha många hälsofördelar, inklusive förbättrad hjärthälsa, minskad risk för kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck, och kan hjälpa till att förbättra styrka, uthållighet och allmän hälsa. Aerob och aerob träning används ibland omväxlande, men de syftar på samma sak, nämligen fysisk aktivitet som ökar syreupptagningsförmågan i kroppen.